Rehabilitering

Vi tar imot hester til korte og lengre rehabiliteringsopphold. Hver hest vil få et spesialtilpasset rehabiliteringsprogram som er tilpasset den aktuelle skade eller problem hesten måtte ha.

Vi ser at det er et økende behov for rehabilitering av hest. Mange hesteeiere har ikke kunnskap eller tid til å følge opp en hest de første månedene etter skade eller operasjoner. Ved å sette hesten hos oss, vil den få den oppfølging av personer med utdanning inne faget. Dermed kan vi gi hesten den best mulig oppfølging, og med det gi den mest mulig sjanse til å komme tilbake i trening/arbeid.

Når en hest står skadet, blir ofte resten av kroppen glemt. Dette fører ofte til problemer på grunn av overbelastninger andre steder i kroppen. Det er og viktig at hesten får rørt på leddene i kroppen, selv om den står på lengre bokshvile. Dette kan gjøres ved å mobilisere ledd, det samme som gjøres på personer som må ligger i sykehussengen og ikke kan opp å gå.

Med riktig rehabilitering vil hesten ha større sjanse for å unngå at skaden kommer tilbake.

Når en hest skal begynne å bevege seg etter en skade, er det viktig at dette skjer på en så kontrollert måte som mulig. Dette innebærer at hesten bør begynne å gå på et flat og sklisikkert underlag, uten belastning av rytter eller vogn. Ved å anvende tredemølle i opptreningsfasen vil alle disse kriteriene bli oppfylt. Hesten kan gradvis få beveget seg mer og mer, både flat og med stigning og med skritt og trav.

Rehabilitering av hest