Equiterapi av hund

Mange hunder er aktive brukshunder. Samme som hos oss mennesker kan også de få ulike problemer i bevegelsesapparatet. Dette kan komme til syne ved at hunden begynner å gå i passgang, at den kvier seg for å galoppere eller begynner å gå med bakparten mot høyre eller venstre. Noen av problemene kan bero på muskelstrekk, overbelastning i muskulatur eller låsninger i ledd. Det er viktig at andre problemer av mer alvorlig grad blir utelukket før en eventuell behandling. Derfor vil det i noen tilfeller bli anbefalt at hunden undersøkes av en veterinær først.

Behandlingsformene som brukes er de samme som hos hest.

Se under "Equiterapi av hest" for å lese mer om dette.