Equiterapi

solarium - Equiterapi Midt-NorgeEquiterapi betyr behandling av hest. En equiterapeut behandler friske og haltfrie hester som har et avvikende bevegelsesmønster, eller som svenskene kaller det, en rörelsestörning.

Equiterapeutens område er forebyggende og rehabiliterende. Det er på ingen måte noen erstatning for veterinærmedisinen, men et supplement. Hvis en hest er halt, må den først undersøkes av en veterinær før en equiterapeut kan behandle den.

Equiterapeuter utdannes ved Svensk Hästterapeut Utbildning (HTU), som er en 2-årig heltidsutdanning.

Equiterapi kan sammenlignes med naprapati på humansiden. Naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. HTU`s grunnlegger Helmut Tscharnke er utdannet naprapat, og det er han som har overført sine metoder fra humansiden til hest. Derfor bygger undervisningen på HTU på naprapatien.

Naprapati har sitt utspring i kiropraktikken. Man kan si at naprapati og kiropraktikk er som to grener fra det samme treet. Hovedforskjellen på naprapati og kiropraktikk er mykdelsbehandlingen, det vil si for-og etterbehandlingen av strukturene rundt leddene. Forbehandlingen kan bestå i bruk av artikulering/mobilisering, magnetterapi, laser, akupunktur, massasje og stretching.

Når en equiterpeut kommer ut til en hest, blir hestens anamnese (sykdomshistoreie) gått igjennom før hesten blir undersøkt. Så behandles hesten med ulike behandlingsformer, alt etter hva slags problemer hesten har.

Undersøkelse

Undersøkelsen består av 3 deler: anamnese, mønstring av hest og fysikalsk testmetodikk.

Ved første konsultasjon blir hesteeieren spurt om hestens grunnopplysninger, sykehistorie og om det er problemer ved ridning/kjøring.

Deretter ser man hesten i bevegelse, equiterapeuten merker seg avvikelser i bevegelsesmønsteret. Som oftest blir hesten mønstret for hand eller longering, men av og til ønsker man å se hesten under ridning eller kjøring.

Etter mønstringen blir det foretatt en fysikalsk testmetodikk. Under denne testen blir bevegelsen i ulike leddavsnitt testet, og muskler og sener blir palpert. Hesten blir stilt opp slik at man kan se etter asymmetri i hestens muskulatur, samt eksteriøre avvikelser. Alt dette for å kunne danne seg et helhetlig bilde av problemet.

Symptomer

Mange av dagens hester er idrettsutøvere, noe som medfører at hestens prestasjoner, helse og velvære er svært viktig. Hesten vil i liket med en idrettsutøver oppleve nedsatt prestasjon, slitasjeskader og ulykker fra tid til annen.

Problemer i hestens bevegelsesapparat kan gi utslag på mange ulike måter:

 • Kryssgalopp.
 • Drar eller stikker et bakben.
 • Viser tegn på ryggsmerte.
 • Bukker, steiler el.
 • Karperygg.
 • Henger på en tøm.
 • Kortere steg på et bakben/framben.
 • Muskler seg usymmetrisk.

Behandling

Etter undersøkelse legger man opp en behandlingsplan med de ulike behandlingsformene, alt etter hva slags funn som ble gjort under undersøkelsen. Noe som kjennetegner equiterapi, er at man anvender seg av flere ulike behandlingsformer.

Hvor mange behandlinger en hest trenger, vil variere etter hvilke problemer det dreier seg om og hvor lang tid hesten har gått med det.

All behandling* har 96 timers karenstid før konkurranse/løp.

*gjelder ikke massasje og streching.

Kontraindikasjoner:

Alle typer hester kan i utgangspunktet behandles med equiterapi. Med unntak av:

 • Drektige hopper
 • Ved noen typer medisinering.
 • Hester som er halt og ikke er veterinærundersøkt.
 • Syke hester (feber, infeksjoner)
 • Smittsomme sykdommer (lus, ringorm)